Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności
UWAGA! Zmiana adresu! Nowy adres LUBLIN, ŁĘCZYŃSKA 1.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

I. Postanowienia Ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

IV. Polityka Cookies

V. Postanowienia końcowe

  

I. Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem  http://hydroizolacje.expert/ jest właściciel sklepu.
 2. Właścicielem o którym mowa w pkt 1 jest Adley Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Lublin, przy ulicy Łęczyńskiej 1/7, 20-309 Lublin, opisaną numerem NIP: 9462669989 oraz REGON: 367165053 wpisany w KRS pod numerem 0000676108 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Lublin - Wsch VI Wydz.Gosp.KRS w Świdniku, o adresach poczty elektronicznej: sklep@hydroizolacje.expert  numerami telefonu:   814 511 080, 518 485 999
 3. Właściciel określony w pkt 2 jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcą i Administratorem danych.
 4. Sklep internetowy działający pod adresem http://hydroizolacje.expert/ działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Zgodnie z pkt powyższym, Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów.
 8. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 9. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów. 
 10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 11. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@hydroizolacje.expert bądź listownie na adres Sprzedawcy(Administratora):

ADLEY Sp. z o.o.
Łęczyńska 1/7
20-309 Lublin

  

II. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

 

 1. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
 • dostawa produktów i obsługa reklamacji
 • obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika , przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji
 • logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta
 • przekazywania danych partnerom, w celu przekazywania przez nich ofert specjalnym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
Dane Użytkowników, którzy nie są Klientami sklepu są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:
 • E-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Telefon
Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:
 • Adres poczty e-mail
Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika jednakże jest niezbędne w celu dokonania zakupów na stronie sklepu, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki sklepu. Podanie danych osobowych określonych w pkt 4 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia nie ma charakteru jednorazowego, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź. Zakupów w sklepie mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani Klienci. Założenie przez Klienta konta w sklepie jest dobrowolne, wymaga zgody Klienta i pozwala dokonywać zakupów w Sklepie, z możliwością kontrolowania stanu złożonych zamówień.

  

III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora , a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne , nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu , dla którego zostały zebrane.
 3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: sklep@hydroizolacje.expert bądź drogą pocztową na adres: Adley Sp. z o.o., Łęczyńska 1/7, 20-309 Lublin
 1. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia konta. W tym celu prosimy o kontakt na wskazane dane adresowe w pkt 3.
 2. Administrator ustosunkuje się do żądań Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

 

IV Polityka cookies

 

 1. Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Sklepu.
 2. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
 • Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika.
 • Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
 • Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela.
 • Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • Identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
 • Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do Sklepu;
 • Utrzymywania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkowników;
 • Optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu przez Użytkowników;
 • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej Sklepu. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach ( aby zapoznać się ze szczegółami należy kliknąć w linki znajdujące się poniżej): W celu usunięcia konta Klienta można:
 • Wysłać zgłoszenie listem poleconym na adres Operatora;
 • Przesłać zgłoszenie na adres:  sklep@hydroizolacje.expert
Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Dostęp do danych, w tym danych osobowych, Użytkowników ma Administrator lub wybrani pracownicy sklepu, z zastrzeżeniem pkt poniżej. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator ani podmioty wskazane w pkt powyższym nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek Użytkownika, którego dane dotyczą. Operator dokłada wszelkich starań, żeby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami osób trzecich.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Sklepu należy kierować na adres: sklep@hydroizolacje.expert  bądź telefoniczne pod nr telefonu: 814 511 080, 518 485 999.
 3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności Sklepu.
 4. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 6. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
 7. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności może usunąć swoje Konto.
 8. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01-06-2017 r.

Przejdź do strony głównej

Właścicielem sklepu hydroizolacje.expert jest:

ADLEY Sp. z o.o.
ul. Łęczyńska 1/7
20-309 LUBLIN

KRS: 0000676108
REGON: 367165053
NIP: 9462669989
VAT-UE: PL9462669989

tel.: 814 511 080, 814 511 081
tel. kom.: 727 495 000

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie podane są rzetelnie i w dobrej wierze, że będą pomocne w użytkowaniu opisanych produktów. Autor zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania osób używających produktów, ponieważ nie ma żadnego wpływu na przebieg tych działań. Przed każdym nowym zastosowaniem produktu należy uważnie przeczytać jego opis na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej. W przypadku wątpliwości, należy wykonać stosowne próby lub skonsultować się z naszym doradcą.
  Ceny prezentowane w sklepie są detalicznymi cenami brutto. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem większej ilości produktu, prosimy o złożenie zapytania. Zadzwoń do nas: 727 495 000

  Faktury VAT wystawiamy tylko w przypadku podania nr NIP nabywcy podczas wypełniania formularza sprzedaży!

   

    Płatności
    USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
    W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
    Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
    Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
    Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
    Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
    ZATWIERDZAM
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
    USTAWIENIA
    ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
    ZGADZAM SIĘ