Ekspert

Łukasz Bukowski

Doradca techniczny 

tel. kom: 513 088 507

Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

Torggler ANTOL AQUAPROOF

102,71 zł brutto

Nowy produkt

Skład ANTOL AQUAPROOF zapewnia wodoszczelność nawet przy cienkich warstwach, doskonałą urabialność i łatwość nakładania przy zastosowaniu różnych metod aplikacji (paca, pędzel, wałek, szczotka dekarska, natryskiwanie), bardzo dobrą przyczepność do podłoża, doskonałą retencję wody, uszczelnienie dróg kapilarnych podłoża poprzez penetrację osmotyczną.

Więcej szczegółów

 • 25kg

Dodaj do listy życzeń

  Cementowa mikrozaprawa o działaniu osmotycznym typu C według UNI EN 1504-2 dla zasad MC i IR wg UNI EN 1504-9, do izolacji wodoszczelnej podłoży cementowych poddanych hydrostatycznemu oddziaływaniu wody pod ciśnieniem dodatnim lub ciśnieniem ujemnym, nadaje się do kontaktu z wodą pitną.

  OBSZARY ZASTOSOWANIA

  • Sztywne izolacje wodoszczelne na podłożach cementowych i z cegły, na zewnątrz i wewnątrz, chroniące przed wilgocią, wodami gruntowymi i stojącymi wywierającymi ciśnienie dodatnie lub ujemne.
  • Izolacja wodoszczelna ścian fundamentowych stykających się z gruntem, płyt fundamentowych, ław, podpiwniczeń, szybów windowych, basenów, tuneli, kanałów, wanien i zbiorników wody pitnej, przejść podziemnych, poddawanych ciśnieniu wody napierającej.
  • Izolacja wodoszczelna słupów, stóp fundamentowych, basenów, zapór wodnych, wanien, kanałów melioracyjnych, zbiorników prefabrykowanych, zbiorników wody pitnej, poddawanych ciśnieniu dodatniemu.
  • Wyrównanie i wygładzanie powierzchni elementów budowlanych i ścian, które będą znajdować się pod ziemią przed położeniem innego typu powłok wodoszczelnych (emulsje bitumiczne, membrany bitumiczne lub polimerowe).
  • Powłoka ochronna powierzchni betonowych według zasad 2.2 (C) (kontrola zawilgocenia - MC) i 8.2 (C) (podwyższenie oporności elektrycznej poprzez ograniczenie zawartości wilgoci - IR), opisanych w UNI EN 1504-9.

  RODZAJE PODŁOŻY

  • Prefabrykaty betonowe i beton wylewany na miejscu.
  • Wylewki cementowe długo sezonowane.
  • Zaprawy cementowe.
  • Tynki cementowe o wysokiej wytrzymałości.

  MAKSYMALNE GRUBOŚCI NAŁOŻENIA

  1 mm na warstwę (do 4 mm łącznie).

  CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

  ANTOL AQUAPROOF jest gotową do użytku, cementową zaprawą jednoskładnikową, w kolorze szarym, na bazie cementów o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowanych kruszyw drobnoziarnistych, specjalnych żywic syntetycznych i dodatków organicznych. Jej specjalnie opracowany skład zapewnia wodoszczelność nawet przy cienkich warstwach, doskonałą urabialność i łatwość nakładania przy zastosowaniu różnych metod aplikacji (paca, pędzel, wałek, szczotka dekarska, natryskiwanie), bardzo dobrą przyczepność do podłoża, doskonałą retencję wody, uszczelnienie dróg kapilarnych podłoża poprzez penetrację osmotyczną. ANTOL AQUAPROOF nadaje się do kontaktu z wodą pitną.

  INSTRUKCJA UŻYCIA

  Podłoża muszą być mocne i równe, ale dostatecznie szorstkie, czyste, nie zabrudzone olejem lub tłuszczami, odkurzone i odpylone, nieuszkodzone i pozbawione luźnych, niezwiązanych fragmentów oraz innych zabrudzeń. Resztki powłok malarskich usunąć. Podłoża muszą być odpowiednio wysezonowane, aby nie występowało na nich zjawisko skurczu wiązania, nie mogą też podlegać zbyt dużym odkształceniom pod wpływem obciążeń. Wykwity solne należy dokładnie usunąć z powierzchni za pomocą czyszczenia mechanicznego, a następnie zneutralizować z użyciem preparatu przeciwsolnego. Nierówności, braki i ubytki powierzchni, jak ubytki miejscowe, ubytki na skutek erozji i uszkodzenia, otwory po dystansach szalunkowych muszą być uprzednio zaszpachlowane i wyrównane odpowiednią zaprawą. Naroża połączeń posadzka-ściana muszą być wyoblone (wklęsła faseta). Podłoże, na które ma być nakładana powłoka wodochronna zmoczyć wodą do całkowitego nasączenia, a nadmiar wody pozostawić do odparowania lub usunąć gąbką uważając, by usunąć wszelkie warstewki wody z powierzchni.
  antol_2.pngAby przygotować materiał na pierwszą warstwę (warstwę podkładową), która zawsze musi być nakładana sztywnym pędzlem, zarobić ANTOL AQUAPROOF z dodatkiem około 23-25% czystej wody (tj. 5,75 - 6,25 litra wody na worek 25kg). Do mieszania używać mieszadeł mechanicznych lub wiertarek wolnoobrotowych z odpowiednimi mieszadłami. Mieszać do uzyskania jednorodnej, upłynnionej masy, bez grudek czy niewymieszanych zawiesin. Odstawić na około 10 minut, następnie ponownie krótko wymieszać i w razie potrzeby skorygować konsystencję niewielką dolewką wody.Dla uzyskania dobrego związania z podłożami, na których wcześniej zastosowano preparat przeciwsolny, zaprawę ANTOL AQUAPROOF na pierwszą warstwę zarobić z dodatkiem około 24-26% wody zarobowej (tj. 6,0-6,5 litra wody na worek 25kg). Wodę zarobową uzyskuje się poprzez wykonanie roztworu NEOPLAST LATEX i czystej wody w proporcji 1:3 (1 część objętościowa NEOPLAST LATEX z 3 częściami objętościowymi wody). Na podłożach starych, na których przyczepność ANTOL AQUAPROOF może być trudna do uzyskania, masę na pierwszą warstwę zarobić z dodatkiem około 26-28% wody zarobowej (tj. 6,57,0 litra wody na worek 25kg). Wodę zarobową uzyskuje się poprzez wykonanie roztworu NEOPLAST LATEX i czystej wody rozcieńczonych w proporcji 1:2 (1 część objętościowa NEOPLAST LATEX z 2 częściami objętościowymi wody). antol_1.pngMasę ANTOL AQUAPROOF nakładać pędzlem, uważając na równe pokrycie wszelkich nierówności i wypełnienie porowatości powierzchniowych; szczególną uwagę należy zwrócić przy nakładaniu zaprawy w rogach, na ostrych krawędziach, fasetach i narożach połączeniowych między posadzką i ścianą. Jeśli kolejne warstwy chcemy położyć pacą, zaprawę ANTOL AQUAPROOF należy zarobić z dodatkiem 21-23% czystej wody (tj. 5,25-5,75 litra wody na worek 25kg), stosując taką samą procedurę, jak do przygotowania masy nakładanej pędzlem. We wszystkich przypadkach zarobiona masa jest gotowa do wbudowania (użycia) przez około 1 godzinę w warunkach normalnych (w temperaturze +20°C); w przypadku wyższych temperatur czas gotowości do użycia ulega skróceniu; w niższych temperaturach czas urabialności się wydłuża. Jeśli kolejne warstwy są aplikowane pędzlem, muszą być nakładane na krzyż względem warstwy poprzedniej. Przy nakładaniu wszystkich warstw wałkiem lub szczotką można zastosować takie samo dozowanie wody do zaprawy, jak do aplikacji pędzlem. Przy aplikacji natryskowej nie ma potrzeby nakładania pierwszej warstwy pędzlem. Do zarobienia mikrozaprawy używa się wówczas takiej samej ilości wody, jak do nakładania zaprawy pędzlem, wałkiem lub szczotką, lecz konieczne jest, by produkt został zarobiony wodą, pozostawiony na ok. 10minut, następnie ponownie krótko wymieszany (jak opisano wcześniej), a następnie przelany do zasobnika agregatu tynkarskiego. Ewentualnie można skorygować ilość wody w masie, dostosowując konsystencję w zależności od typu agregatu tynkarskiego oraz rodzaju stosowanych dysz. Nakładać warstwami o grubości do 1mm, zarówno przy aplikacji pacą, jak i pędzlem, wałkiem, szczotką, czy metodą natryskową. Nie przekraczać tej grubości, by uniknąć ryzyka spękania. Przed nałożeniem kolejnych warstwy odczekać, aż poprzednia warstwa dostatecznie stwardnieje. Czasy oczekiwania pomiędzy położeniem kolejnych warstw mogą znacznie się między sobą różnić, w zależności od porowatości podłoża i warunków otoczenia. Na ogół wystarczy odczekać 4-6 godzin pomiędzy położeniem poszczególnych warstw. W przypadku wysokiej temperatury i/lub silnego przewiewu, aby utrzymywać w wilgotnym stanie powierzchnię naniesionej zaprawy, należy spryskiwać ją rozpyloną wodą, aby nie dopuścić do szybkiego wyparowania wody z masy.Na wilgotne podłoża lub przy występowaniu zjawiska pocenia podłoża, położyć co najmniej 2 warstwy produktu. W przypadku wód gruntowych i stojących albo wody wywierającej ciśnienie dodatnie lub ciśnienie ujemne, położyć przynajmniej 3 warstwy. W razie konieczności ostatnią naniesiona warstwę można wykończyć, zacierając gąbką, jak zwykłą zaprawę wykończeniową. Jeżeli ANTOL AQUAPROOF ma mieć kontakt z bardzo miękką wodą (od 0 do 10 stopni w skali francuskiej), skontaktować się z działem technicznym. Narzędzia użyte do aplikacji produktu można myć wodą, zanim zaprawa nie stwardnieje; później można je wyczyścić jedynie poprzez mechaniczne usunięcie zabrudzeń.

  PRZERWY TECHNOLOGICZNE

  Czas oczekiwania pomiędzy położeniem poszczególnych warstw: od 4 do 6 godzin, w zależności od porowatości podłoża i warunków otoczenia. Czas oczekiwania przed użytkowaniem: co najmniej 7 dni.

  ZUŻYCIE

  Zużycie produktu ANTOL AQUAPROOF wynosi około 1,6 kg/m² na 1mm grubości. Całkowite zapotrzebowanie zależy od wymagań w zakresie wodoszczelności konstrukcji, która ma być zabezpieczana. Przy aplikacji pędzlem, wałkiem, szczotką i metodą natryskową: 1-1,2 kg/m² na warstwę.Przy aplikacji pacą: ok. 1,5 kg/m² na warstwę.

  MINIMALNE ZUŻYCIE W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI OBCIĄŻENIA WODĄ

  Dla ochrony przed:

  • wilgocią i poceniem: 2-3 kg/m2 (w dwóch warstwach)
  • wodami gruntowymi i stojącymi: 4 kg/m2 (w trzech warstwach)
  • wodą wywierającą ciśnienie dodatnie: 5 kg/m2 (w trzech warstwach)
  • wodą wywierającą ciśnienie negatywne (działającą podciśnieniowo): 6 kg/m2 (w czterech warstwach).

  DANE TECHNICZNE

  Właściwości materiału w proszku 
  Kolor:szary
  Konsystencja:proszek
  Gęstość pozorna (wg EN 2811-1):kg/m3
  Granulacja (wg EN 12192-1):- 0,5 mm
  Zawartość chlorków (wg EN 1015-17):0,05%
  Termograwimetria (spadek masy w temp. +600°C wg EN 11358):3,2%
  Zawartość popiołów (wg EN 3451-1):96,4%
  Właściwości określone dla świeżo zarobionej zaprawy 
  Woda zarobowa:- 23% tj. 5,25 - 5,75 litra na worek 25 kg (do nakładania pacą) - 25% tj. 5,75 - 6,0  litrów na worek 25 kg (do nakładania pędzlem, wałkiem, szczotką, natryskowo)
  Konsystencja masy:od plastycznej – nadającej się do nakładania pacą, do ciekłej, w zależności od sposobu nakładania
  pH masy:> 12
  Ciężar objętościowy świeżej masy (wg EN 1015-6):kg/m3
  Zawartość powietrza (wg EN 1015-7):9%
  Bleeding – oddawanie wody (wg DIN 4227/5):< 1%
  Konsystencja (wg EN 1015-3):mm
  <Czasy wiązania (wg UNI EN 196-3):                                                               Początek wiązania:                                                               Koniec wiązania: 4-5 godzin 7-8 godzin
  Czas urabialności masy (gotowość do wbudowania):ok. 1 godziny w normalnych warunkach (w temp. +20°C)
  Czas oczekiwania pomiędzy położeniem poszczególnych warstw:od 4 do 6 godzin, w zależności od porowatości podłoża i warunków otoczenia
  Czas całkowitego związania:dni
  Temperatura nakładania:od +5°C do +30°C
  Właściwości określone na produkcie związanym 
  Temperatura użytkowa:od -20°C do +90°C
  Wodoszczelność (wg DIN 1048): -  28 dni pod ciśnieniem dodatnim wody (docisk) 1,5 bar: -  maksymalne obciążenie ciśnieniem dodatnim wody (docisk): -  maksymalne obciążenie pod ciśnieniem ujemny   wody (odrywanie):spełnia 3,0 bar 0,5 bar
  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (wg UNI EN 196-1):28,0 N/mm2
  Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (wg UNI EN 193-1):6,0 N/mm2
  Skurcz hydrauliczny po 90 dniach (wg Dyrektyw IBH):1,7 mm/m
  Współczynnik odporności na dyfuzję pary wodnej - µ (wg DIN 52615):90
  Zużycie:od 2,0 do 6,0 kg/m²
  Maksymalne grubości powłok:mm na pojedynczą warstwę (do 4 mm łącznie)
  Właściwości określone wg EN 1504-2 
  Przepuszczalność pary wodnej (wg EN 7783):SD = 0,19 m (dla warstwy o grubość 2,5 mm)
  Stopień przenikania wody przez powłokę (wg EN 1062-3):w = 0,03 kg/(m2*h0,5)
  Przyczepność przy odrywaniu bezpośrednim (wg EN 1542-1):1,0 MPa (na betonie suchym) 1,4 MPa (na betonie mokrym)

  OSTRZEŻENIA

  • Nie aplikować produktu ANTOL AQUAPROOF na podłoża gipsowe lub na zaprawy, tynki lub stiuki na bazie gipsu.
  • Nie aplikować produktu ANTOL AQUAPROOF na podłoża odkształcalne, podłoża lakierowane, drewno i podłoża cementowo-azbestowe.
  • Nie aplikować produktu ANTOL AQUAPROOF na podłoża elastyczne lub podlegające dużym odkształceniom. W takich przypadkach stosować ANTOL FLEX 1K, ANTOL FLEX 2K lub ANTOL FLEXISTAR.
  • Nie aplikować produktu ANTOL AQUAPROOF w temperaturach niższych niż +5°C i wyższych niż +35°C.
  • Nie dodawać do zaprawy innych spoiw, jak cement, wapno hydrauliczne, gips, itp.
  • Nie zarabiać stężonej zaprawy dodatkowymi ilościami wody.
  • Nigdy nie aplikować zaprawy, która zaczęła już wiązać; dlatego należy każdorazowo przygotowywać taką ilość zaprawy, jaką można wbudować przed upływem czasu jej urabialności.
  • W przypadku aplikowania mikrozaprawy na podłoża mocno zasolone i obciążone wodą odrywającą warstwę hydroizolacji od podłoża (np. ściany fundamentowe w piwnicach od wewnątrz), dla prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania systemu hydroizolacyjnego, oprócz hydroizolacji z mikrozaprawy konieczne jest wykonanie tynku renowacyjnego.
  Compare