Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

BOSTIK 5302 EP A+B (5,25kg+0,75kg)

0,00 zł brutto

Nowy produkt

BOSTIK 5302 EP to masa powłokowa do wykonywania wysokiej jakości powłok ochronnych powierzchni, głównie na betonie i metalu. 

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

 • 6 kg

Dodaj do listy życzeń

  BOSTIK 5302 EP to masa powłokowa do wykonywania wysokiej jakości powłok ochronnych powierzchni, głównie na betonie i metalu. BOSTIK 5302 EP nakłada się w warstwach o grubości 100-500 µm i nie nadaje się jako masa samopoziomująca dla podłóg. Sprawdzono wg DIN EN 858-1:1993 do wykonywania powłok wewnętrznych w separatorach cieczy lekkich.

  BOSTIK 5302 EP to dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalnika masa powłokowa na bazie żywic epoksydowych o bardzo dobrej odporności na działanie środków chemicznych. BOSTIK 5302 EP po wymieszaniu składników zachowuje przydatność do stosowania przez okres 50-60 minut w temperaturze pokojowej. Powierzchnie, na które naniesiono BOSTIK 5302 EP są w temperaturze pokojowej po 5-6 godzinach suche i ulegają utwardzeniu po 6-8 godzinach. Ostateczne własności mechaniczne powierzchnia uzyskuje po ok. 3 dniach. Dla lepszego odróżnienia w konstrukcjach wielowarstwowych BOSTIK 5302 EP produkuje się w dwóch odcieniach szarości (platynowoszary, pylistoszary).

  Zalety:

  - nie zawiera organicznego rozpuszczalnika
  - długi czas przydatności do stosowania
  - łatwa obróbka
  - o lekkim zapachu
  - bardzo dobra odporność na działanie środków chemicznych
  - sprawdzony wg DIN EN 858-1:1993

  WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
  Podłoże musi być mocne i suche oraz wolne od pyłu, brudu, tłuszczu i oleju. Powierzchnie metalowe nie mogą nosić śladów ani rdzy ani zanieczyszczeń. Usunąć części luźne, wypełnić gniazda i jamy skurczowe. Piaskowanie lub frezowanie poprawia w większości przypadków  przyczepność podłoża, szczególnie w wypadku występowania pozostałości oleju do smarowania deskowania lub cienkiej powłoki cementowej. Jako kontaktową warstwę gruntującą można zastosować BOSTIK 5300 EP, dwuskładnikowy epoksydowy utrwalacz zamykający powierzchnię.

  SPOSÓB UŻYCIA:
  Przyrządzenie mieszanki: Składniki A i B BOSTIK 5302 EP miesza się w proporcji 100:10. Zwyczajowo składnik B (0,5 kg) doważa się do składnika A dostarczonego w pojemniku (5 kg). Obydwa składniki miesza się do uzyskania jednolitej masy (np. wiertarką z końcówką spiralną). Czas przydatności mieszanki do stosowania wynosi ok. 50-60 minut w temperaturze pokojowej. Czas ten zależy od temperatury. Wyższe temperatury skracają, a niższe przedłużają czas przydatności do stosowania. Jeżeli nie przyrządza się zawartości całego pojemnika, to przed odjęciem części składnika A zawartość pojemnika należy przemieszać. Następnie należy dodać składnik B w ilości dokładnie wymierzonej dla ilości składnika A w proporcji 100:10 części wagowych. Nanoszenie: BOSTIK 5302 EP można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiwać próżniowo. Preferuje się nanoszenie wałkiem (z sierści lub pianki). W przypadku dużych obciążeń konieczne jest dwu- lub trzykrotne nanoszenie preparatu. W jednej operacji roboczej można nanieść w zależności od podłoża warstwę o grubości od 100 do 200 μm. Odpowiada to ciężarowi 200 – 400 g/m2. Najlepsza temperatura dla obróbki BOSTIK 5302 EP wynosi od +15°C do +30°C. Przy niższych temperaturach pracy (+5°C do +15°C) lepkość można obniżyć poprzez rozcieńczenie maksymalnie 3% BOSTIK Solvent 250. To z kolei może jednak znacznie pogorszyć przyczepność. W temperaturze poniżej +5°C nie należy stosować preparatu BOSTIK 5302 EP.

  Całkowite utwardzenie: 
  BOSTIK 5302 EP twardnieje normalnie w temperaturze pokojowej. W temperaturze pokojowej powierzchnia jest sucha po upływie 5-6 godzin. Po 6-8 godzinach w temperaturze pokojowej BOSTIK 5302 EP jest całkowicie utwardzony. W konstrukcjach wielowarstwowych po upływie tego czasu można nanosić kolejną warstwę. Odstęp czasowy powyżej 3 dni pomiędzy kolejnymi operacjami nanoszenia powłok jest niedopuszczalny bez uszorstnienia poprzedniej warstwy. Czasy te zależą od temperatury. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury przedłużają czas twardnienia.

  Czyszczenie narzędzi, zabrudzeń: 
  Świeży BOSTIK 5302 EP można usunąć preparatem BOSTIK Solvent 250. Materiał utwardzony natomiast można usunąć tylko mechanicznie (frezowanie, szlifowanie, piaskowanie lub śrutowanie).

  ODPORNOŚĆ BOSTIK 5302 EP NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH:


  Odporny na:

  • wodę
  • wodorotlenki litowców
  • wodne roztwory soli
  • wodę morską
  • ścieki*)
  • fekalia*)
  • roztwory cukru
  • oleje mineralne
  • paliwa gaźnikowe
  • olej dieslowski/grzewczy
  • tłuszcze oleje
  • rozpuszczalniki alifatyczne
  • dwuetyloglikol
   

  Warunkowo odporny na:

  • rozpuszczalniki aromatyczne
  • alkohole **) 
  • ketony**) 
  • czterochlorometan
  • estery**) 
  • stężony kwas solny
  • rozcieńczone kwasy organiczne**)
  • rozcieńczone kwasy mineralne
   

  Nieodporny na:

  • chloroform
  • metanol
  • chlorek metylenu
  • stężony kwas azotowy
  • stężone kwasy organiczne

  7 produktów w kategorii

  Compare