Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

Adolit M flüssig

43,05 zł brutto

Nowy produkt

Do zwalczania grzyba domowego w miejscach graniczących z drewnem, w materiałach takich jak mur, cegła, cegła wapienno-piaskowa i kamień naturalny.

Więcej szczegółów

 • 1kg
 • 5kg
 • 500 g

Dodaj do listy życzeń

  Adolit M nadaje się do stosowania jako sprawdzona pod względem skuteczności działania grzybobójcza domieszka do zapraw przygotowywanych na placu budowy i stosowanych do prac renowacyjnych w starym budownictwie. Szczegóły i receptury znajdują się w "Instrukcji stosowania preparatu Adolit M flüssig jako substancji czynnej do zapraw recepturowych".

  Sposób stosowania

  Malowanie pędzlem, natrysk (spryskiwanie) w zamkniętych pomieszczeniach, nasączanie przez wywiercone otwory, wtłaczanie pod ciśnieniem w wywiercone otwory oraz technologia pianowa. Gotowy do zastosowania 10%-owy roztwór przygotowuje się wlewając koncentrat do wody (9 l wody i 1 kg Adolit M flüssig), lekko przy tym mieszając.

  Do zalewania otworów: roztwór 10- 50%, w zależności od rodzaju muru (chłonności). Podczas stosowania należy przestrzegać DIN 68 800-4: 1992-11! Dopuszczenie techniczne umieścić w miejscu stosowania produktu!

  Sposób stosowania na drewnie:

  Zwalczanie grzyba (grzyb domowy właściwy itp.) w zaatakowanym drewnie za pomocą obecnie dopuszczonych chemicznych środków ochronnych jest niemożliwe. Zwalczanie przeprowadza się zazwyczaj poprzez usunięcie zaatakowanego drewna. Należy usunąć grzybnię przy powierzchni, owocniki i wszystkie zaatakowane elementy drewniane na o najmniej jeden metr poza widoczny obszar zaatakowany, w kierunku wzdłużnym. Nowe drewno i stare nie zaatakowane należy zapobiegawczo zaimpregnować przeciw insektom i grzybom.

  Sposób stosowania na murze:

  Usunąć tynk, zaatakowane spoiny wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm i wykonać jak opisano niżej. Zalecamy stosowanie preparatu do wysokości co najmniej 1,5 m powyżej widocznej strefy zaatakowanej. Do zabezpieczenia powierzchni stosuje się wyżej wspomniany 10%-owy roztwór. W przypadku przerostów w ścianie należy dodatkowo wykonać nasączanie przez wywiercone otwory lub wtłaczać preparat w otwory pod ciśnieniem.

  Nasączanie przez wywiercone otwory:

  W tym celu należy wywiercić otwory w przesuniętych względem siebie rzędach, nachylone w dół pod kątem 30 - 45°, w odstępach mniej więcej 25 cm w poziomie i 15-20 cm w pionie. Średnica otworów powinna wynosić 20 - 30 mm, a ich głębokość 15 cm mniej, niż wynosi grubość muru. W strefie podpór pod głowicami belek odstępy nale- ży zmniejszyć do 10 cm w pionie i w poziomie. W zależności od chłonności otwory zalewa się wielokrotnie preparatem Adolit M flüssig. Na zakończenie otwory wypełnia się preparatem Remmers Bohrlochsuspension.

  Ciśnieniowe nasączanie przez wywiercone otwory:

  Wywiercić rastrowo otwory, poziomo lub nachylone w dół pod niewielkim kątem, w odstępach około 25 cm w poziomie i około 20- 30 cm w pionie. Średnica otworów powinna wynosić odpowiednio do pakerów 18 mm, a ich głębokość 15 cm mniej niż wynosi grubość muru. Pakery (nr art. 4109) wbijane są za pomocą nasadki do wbijania (nr art. 4104). Adolit M flüssig w postaci 10%-50%-owego roztworu wtłaczany jest pod niskim ciśnieniem (3-4 bar) w mur za pomocą urządzenia do natryskiwania (wyposażonego w zawór natychmiastowego wyłączania, wąż wysokociśnieniowy i końcówkę chwytakową). Jeżeli pakery z tworzywa nie mają zostać w murze, to na zakończenie otwory należy zamknąć preparatem Remmers Bohrlochsuspension.

  W dolnym poziomym rzędzie pakerów, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed wilgocią podciąganą kapilarnie, pomiędzy otworami montowany jest jeszcze jeden paker, przez który po trzech-czterech tygodniach wtłaczany jest preparat uszczelniający Kiesol. Do ochrony przed szkodliwymi solami w strefie odparowania można zastosować preparat Remmers Salzsperre.

  Metoda pianowa:

  Zgodnie z wynikami badań Federalnego Instytutu Badania i Kontroli Materiałów w Berlinie Adolit M flüssig nadaje się do stosowania metodą pianową. Dzięki tej metodzie można wykonać impregnację muru w jednym cyklu roboczym. Po nałożeniu warstwy piany o określonej grubości, w wyniku jej powolnego rozkładu środek ochronny przedostaje się do pod- łoża. Suchy mur należy wstępnie zwilżyć, aby uzyskać dobre, równomierne wchłanianie piany.

  Stężenie robocze roztworu: 10%- owy roztwór (1 kg Adolit M flüssig na 9 l wody). Nie ma potrzeby dodawania środków powierzchniowo czynnych. Stosunek środka nasączającego do piany powinien wynosić pomiędzy 1:25 a 1:50.

  Compare