Ekspert

Łukasz Bukowski

Doradca techniczny 

tel. kom: 513 088 507

Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

SITOL SCHIUMAPUR HYDRO

36,90 zł brutto

Nowy produkt

Produkt jest jednokomponentową, wodoszczelną, wężykową pianką poliuretanową przeznaczoną do łączenia i uszczelniania elementów betonowych, żelbetowych i polimerobetonowych, także pracujących pod ciśnieniem, takich jak studzienki, kręgi betonowe, wanny, zbiorniki, rury, kanały itp. Klasyfikacja ppoż.: B2 wg DIN 4102.

Więcej szczegółów

 • 750 ml
 • 12 szt.

Dodaj do listy życzeń

  Produkt jest jednokomponentową, wodoszczelną, wężykową pianką poliuretanową przeznaczoną do łączenia i uszczelniania elementów betonowych, żelbetowych i polimerobetonowych, także pracujących pod ciśnieniem, takich jak studzienki, kręgi betonowe, wanny, zbiorniki, rury, kanały itp. Klasyfikacja ppoż.: B2 wg DIN 4102.

  ZASTOSOWANIE

  • wodoszczelne wypełnianie styków i złączy studzienek, kręgów betonowych, wanien, zbiorników, cystern, rur, kanałów betonowych, żelbetowych, polimerowych itp.
  • klejenie i wypełnianie pęknięć powstałych w elementach znajdujących się w gruncie.

  WŁAŚCIWOŚCI PIANKI:

  • doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży,
  • wysoka wodoodporność oraz szczelność do ciśnienia 0,5bar (5m słupa wody),
  • dobra odporność chemiczna,
  • odporność na działanie bakterii występujących w gruncie,
  • szybkość i łatwość aplikacji, szybkość działania,
  • można stosować w temperaturze do minimum -5ºC

  PODŁOŻA

  Podłoże musi być wysezonowane, mocne, suche, równe, czyste, wolne od wszelkich tłuszczów i smarów, kurzu, bez pozostałości warstw farb, bitumów oraz bez znaczących nierówności lub ubytków.

  APLIKACJA

  Energicznie wstrząsnąć pojemnikiem przez co najmniej 15 sekund (również przed każdorazową aplikacją). Obrócić pojemnik do góry dnem, aby wylot znajdował się na dole. Skierować rurkę wychodzącą z pojemnika w pożądanym kierunku, następnie nacisnąć dozownik palcami, tworząc z pianki pełną (nieprzerwaną) spoinę o średnicy około 3cm. Piankę nakładać na jedną z łączonych powierzchni. Następnie w przeciągu 10-15 minut osadzić i zamocować kolejny montowany element np. kolejny krąg betonowy. Dociśnięta pianka zapewni doskonałą wodoszczelność, także pod ciśnieniem do 0,5bar (5m słupa wody). Utwardzenie pianki następuje po około jednej godzinie od jej zastosowania. Po tym czasie jest możliwa mechaniczna odróbka pianki poprzez cięcie, szlifowanie, wiercenie itp. Ostateczne utwardzenie pianki umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania następuje po około 24 godzinach od zastosowania pianki. Nie stosować na podłożach nasączonych wodą, ponieważ pianka nie wiąże do mokrych powierzchni.
  Uszczelnianie przejść rur/połączenia rur/kręgów studzienek Po umieszczeniu rury/przewodu w miejscu przejścia przez ściankę studzienki/fundamentu wykonać spoinę o średnicy około 3cm zatykając szczelinę wokół obwodu i wypełniając 50-60% przestrzeni pomiędzy dwoma elementami do montażu. Rozprężająca się pianka całkowicie wypełni szczelinę. Po utwardzeniu pianki, ewentualny nadmiar można odciąć nożem bądź zeszlifować papierem ściernym. Nie stosować pianki w przypadku bezpośredniego napływy wody podczas aplikacji oraz dużego ciśnienia napływającej wody – powyżej 5m słupa wody. Zaleca się, aby podczas prac temperatura pojemnika z pianką, podłoża i otoczenia wynosiła ok. +20ºC. Pozwoli to uzyskać optymalną wydajność oraz parametry fizyczne pianki zgodne z podanymi w niniejszej Karcie Technicznej. Jeśli zawartość opakowania nie zostanie w całości zużyta, pojemnik z pianką należy odwrócić do pozycji pionowej „głowicą ku górze” i na kilka chwil wcisnąć dozownik. Wydobywający się z pojemnika gaz oczyści otwór wylotowy i rurkę dozującą.
  Zabrudzenia pianką na skórze i ubraniu czyścić na świeżo acetonem lub rozpuszczalnikiem na bazie tri. Zabrudzenia pianką w stanie świeżym usuwać preparatem SOLVENTE SITOL SCHIUMAPUR. Piankę po zaschnięciu można usunąć tylko mechanicznie.
  Przy uszczelnieniach wymagających pianki niskorozprężnej polecamy SITOL SCHIUMAPUR COPPI, do mocowania ocieplenia (styropianu, styroduru) SITOL SCHIUMAPUR TERMO a dla zastosowań przeciwpożarowych piankę SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO - o odporności ogniowej do EI 240.

  PRZECHOWYWANIE

  Przechowywać w chłodnym miejscu w pozycji stojącej. Szczególnie unikać przechowywania pojemników z pianką w pozycji poziomej, gdyż powoduje to powstawanie osadów poniżej otworu ujścia pianki i nieodwracalnie uniemożliwia wypływ pianki z pojemnika. Uwaga: Produkt wysoce łatwopalny, pojemnik pod ciśnieniem. Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w pozycji stojącej w temperaturze nie wyższej niż +25ºC. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Termin przydatności do użycia pianki SITOL SCHIUMAPUR HYDRO wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  Nie przekłuwać ani nie spalać pojemnika, także po jego opróżnieniu. Nie rozpylać do otwartego ognia lub na rozżarzone przedmioty. Chronić przed wszelkimi źródłami ognia. Szczególnie w przypadku użycia kilku pojemników pianek w tym samym pomieszczeniu istnieje niebezpieczeństwo powstania w powietrzu mieszanin wybuchowych. Nie palić papierosów podczas stosowania preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt szkodliwy przy wdychaniu. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe oraz skórę. Nie wdychać oparów. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą należy umyć dużą ilością wody z mydłem. Przy stosowaniu pianki należy używać ubrania ochronnego oraz odpowiednich rękawic. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednią maskę do oddychania. W przypadku zatrucia skontaktować się natychmiast z lekarzem (jeśli to możliwe pokazać pojemnik). Używać jedynie w dobrze wentylowanym miejscu. Zawiera difenylometan 4,4´- diizocyjanian (N. CEE 615 005 00 9).

  DANE TECHNICZNE

  Kolor  jasnozielony
  Temperatura aplikacji: od - 5ºC do +40ºC
  Zalecana temperatura stosowania: +20ºC
  Czas tworzenia błony powierzchniowej: (przy +23ºC i wilgotności 50 %) 7 - 10 minut
  Czas twardnienia warstwy gr. 20mm (przy +23ºC i wilgotności 50 %) ok. 30-40 minut
  Gęstość po stwardnieniu: 13-18 kg/m3
  Odporność termiczna: od -40ºC do +120ºC
  Zmiana wymiarów podczas twardnienia przy +23°C i 50% wilgotności < 3%
  Wydajność z pojemnika spoina o 3 cm średnicy od 40 do 50 metrów uszczelnienia liniowego
  Zachowuje szczelność pod ciśnieniem: 0,5 bar (metoda W) 5m słupa wody
  Odporność na wodę: bardzo dobra
  Odporność na środki czystości: bardzo dobra
  Odporność na mikroorganizmy: bardzo dobra
  Odporność chemiczna  dobra
  Odporność na UV: niska tendencja do żółknięcia
  Klasa odporności ogniowej  wg Din 4102 B2 samogasnąca
  Opakowania: pojemniki 750 ml
  Okres trwałości: 12 miesięcy

  2 produktów w kategorii

  Compare