Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

Haftemulsion-Konzentrat

117,02 zł brutto

Nowy produkt

Przy pomocy Haftemulsion-Konzentrat można wykonywać odporne na działanie czynników atmosferycznych i na tarcie powłoki wapienne, mocne i nie pękające fugi oraz zaprawę do murów licowych i tynk zewnętrzny. Emulsja nadaje się też jako impregnat do zmurszałych i/lub porowatych powierzchni zapraw, tynków o jastrychów oraz do klejenie filtrów żwirowych na dachach płaskich.

Więcej szczegółów

 • 10kg
 • 5kg

Dodaj do listy życzeń

  Obszary zastosowania:

  • jako warstwa kontaktowa, a tym samym pewne związanie podłoża z tynkiem, jastrychem itp.
  • jako domieszka do zaprawy do prac remontowo-naprawczych oraz do zapraw wyrównujących, które muszą wyrównać do 0
  • jako izolacja przeciwsolna w połączeniu z zaprawą K 11 Schlamme
  • jako domieszka do zapraw mineralnych, cementowych, tynków, betonu, jastrychu; dla uzyskania lepszej podatności na obróbkę, optymalizacji przyczepności do podłoża, zwiększenia odporności na ścieranie powierzchni, redukcji dehydratyzacji
  • do zapobiegania aglomeracji wapna

  Ponadto przy pomocy Haftemulsion-Konzentrat można wykonywać odporne na działanie czynników atmosferycznych i na tarcie powłoki wapienne, mocne i nie pękające fugi oraz zaprawę do murów licowych i tynk zewnętrzny. Emulsja nadaje się też jako impregnat do zmurszałych i/lub porowatych powierzchni zapraw, tynków o jastrychów oraz do klejenie filtrów żwirowych na dachach płaskich.

  Skład:

  płynna, wodoodporna, nie zawierająca plastyfikatorów zawiesina kauczukowa z karboksylowanego kopolimeru styrenowo-butadieniowego. Nie zawiera żadnych wypełniaczy oraz polioctanu winylu. Nie zawiera rozpuszczalników.

  Własności:

  Czysta zawiesina lateksowa, która jako domieszka do zapraw mineralnych, cementowych, tynków i jastrychów ulepsza ich podatność na obróbkę oraz przyczepność. Nie jest wrażliwa na działanie mrozu i może być stosowana do wykonywania izolacji przeciwsolnych, jak też zapobiega niepożądanej utracie wody przy słonecznej pogodzie.

  Informacje dotyczące stosowania

  Wiązanie: czas twardnienia ok. 2 godziny

  Sposób nanoszenia: w zależności od zastosowania szczotką, pędzlem ławkowcem lub kielnią

  Późniejsza obróbka: w zależności od zastosowania

  Środek czyszczący: wodą, preparatem Epoxan

  Przygotowanie podłoża: w zależności od zastosowania

  Własności podłoża: Podłoże musi być stabilne, nośne i wolne od luźnych części oraz płaskie. Należy usunąć wszelkiego rodzaju warstwy antyadhezyjne, jak pozostałości oleju do smarowania deskowania, tłuszczu, powłok malarskich itp.

  Temperatura obróbki: od +5°C

  Zużycie: jako warstwa kontaktowa ok. 0,15 l/m2, jako zaprawa zwiększająca przyczepność ok. 0,08 do 0,15 l/m2, jako modyfikacja preparatu K11 Schlamme 10 do 30% do wody zarobowej, jako modyfikacjia zaprawy w zależności od grubości warstwy 5 do 10% do wody zarobowej

  Narzędzia i zabrudzone miejsca zmywać niezwłocznie wodą. Stwardniałe resztki - mechanicznie.

  Własności biologiczne/chemiczne/fizyczne

  Bazę stanowi nie zawierająca plastyfikatorów zawiesina kauczukowa z karboksylowanego kopolimeru styrenowo- butadieniowego. Nie zawiera wypełniaczy, polioctanu oraz polioctanu winylu oraz organicznych rozpuszczalników.

  Możliwość wejścia na powłokę: po całkowitym wyschnięciu

  Obciążalność: po całkowitym wyschnięciu

  Masa właściwa: ok. 1,01 g/ml

  Temperatura tworzenia się cienkiej błony (filmu): +/- 0°C

  Wytrzymałość filmu na rozciąganie: >1,5 N/mm2

  Wydłużenie przy zerwaniu: >1000

  Zawartość wypełniaczy: 0%

  Odporność na działanie mrozu i soli stosowanej zimą: istnieje

  Proporcja: w zależności od zastosowania

  pH: 10,5 do 11,5

  Lepkość: ok. 80 mPa-s

  Zawartość substancji czynnych: >47

  Produkty powiązane

  Compare