Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

FLOORFLEX C2 E S1

67,30 zł brutto

Nowy produkt

ARDAL FLoorflex stanowi po dodaniu wody gotową do użytku, hydraulicznie twardniejącą, zaprawę cienkowarstwową oraz zawiesinową o bardzo dobrych własnościach obróbczych i uniwersalnym zastosowaniu. Związana zaprawa klejowa jest wodo- i mrozoodporna.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

 • 25kg

Dodaj do listy życzeń

  ARDAL FLoorflex stanowi po dodaniu wody gotową do użytku, hydraulicznie twardniejącą, zaprawę cienkowarstwową oraz zawiesinową o bardzo dobrych własnościach obróbczych i uniwersalnym zastosowaniu. Związana zaprawa klejowa jest wodo- i mrozoodporna i bardzo podatna na formowanie.

  Floorflex została zbadana według DIN EN 12 004 oraz spełnia wymagania C2 E.
  Floorflex zawiera niewielką ilość chromianów wg TRGS 613

  Zastosowanie

  Floorflex nadaje się do stosowania jako typowa zaprawa cienkowarstwowa oraz jako zaprawa zawiesinowa na powierzchniach podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, głównie do układania płytek z kamionki szlachetnej (gresowych), cotto oraz nieprzezroczystych płyt z kamienia naturalnego. Ponadto za jej pomocą można łatwo usunąć nierówności podłoża lub wyrównać tolerancje grubości materiału okładzinowego do grubości warstwy 10 mm. Floorflex nadaje się szczególnie do układania płytek na jastrychach podłóg ogrzewanych, na balkonach, tarasach oraz na powierzchniach intensywnie eksploatowanych (budynki publiczne, pomieszczenia handlowe itp.). Na podłożach, które zostały uszczelnione środkiem ARDAL Flexdicht, ARDAL Ardalon 1K lub Ardalon 2K, nie jest konieczne dodatkowe stosowanie zawiesiny żywicy sztucznej ARDAL Elasto 80. Plastyczna, lejąca się konsystencja zaprawy, stosowanej przy układaniu płytek na warstwie zawiesinowej, pozwala na układanie płyt bez pustych międzyprzestrzeni i zastępuje tym samym pracochłonną metodę Buttering-Floating.

  Podłoża

  Podłoże musi być mocne, czyste, suche i wolne od kurzu, zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych. Dla podłoży bardzo chłonnych zaleca się gruntowanie wzmacniaczem podłoża ARDAL Grundfestiger. Dla podłoży nie chłonnych zaleca się stosowanie ARDAL Ardapren. Odpowiednie podłoża stanowią np. beton, jastrychy cementowe, wiązane siarczanem wapnia oraz z asfaltu lanego, jastrychy suche, wiązane gipsem, stare płytki ceramiczne. M

  Minimalny wiek podłoża:
  jastrychy cementowe: 28 dni, beton: 28 dni
  Jastrychy wiązane siarczanem wapnia należy przeszlifować, odkurzyć i odpowiednio wysuszyć (zawartość wilgoci związanej maks. 0,5%).

  Przygotowanie zaprawy

  Dla uzyskania konsystencji, umożliwiającej wykonanie cienkiej warstwy potrzeba 6,75 litra wody na 25 k zaprawy. Dla uzyskania konsystencji, umożliwiającej wykonanie warstwy zawiesinowej potrzeba 7,5 litr wody na 25 kg zaprawy. Floorflex miesza się z wodą wodociągową w czystym pojemniku za pomoc odpowiedniego mieszadła koszowego, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po około trzyminutowyi okresie dojrzewania należy jeszcze raz krótko zamieszać zaprawę. Zaprawa jest gotowa do natychmiastowej obróbki. Przygotowaną zaprawę można stosować przez około 3 godziny.

  Nanoszenie kleju

  Metoda cienkowarstwowa
  Najpierw gładką stroną kielni nakłada się na podłoże cienką warstwę zaprawy. Następnie na świeżą warstwę kontaktową nanosi się nową zaprawę, którą rozprowadza się odpowiednią kielnią zębatą. Jednorazowo można nałożyć na powierzchnię tyle zaprawy, aby płytki układać zawsze w czasie otwartego schnięcia kleju. Następnie dociska się płytkę, lekko ją przesuwając w cienkiej warstwie zaprawy.

  Metoda warstwy zawiesinowej
  Floorflex wylewa się odcinkami i gładką stroną kielni rozprowadza cienką warstwę kontaktową na podłożu. Następnie na świeżą warstwę kontaktową nanosi się za pomocą odpowiedniej kielni zębatej, zapewniającej ułożenie płytek bez pustych międzyprzestrzeni, nową zaprawę. Jednorazowo można nałożyć na powierzchnię tyle zaprawy, aby płytki układać zawsze w czasie otwartego schnięcia kleju. Następnie dociska się płytkę, lekko ją przesuwając, przez co zapewnia się jej dokładne przyleganie.

  Układanie bez pustych międzyprzestrzeni wymaga odpowiedniej gęstości warstwy kleju oraz zachowania nakazanych proporcji składników. Wielkość szpachli zębatej zależy od wielkości płytki oraz nierówności podłoża.

  Proporcje składników

  Zaprawa cienkowarstwowa 25 kg zaprawy na 6,75 l wody
  Zaprawa zawiesinowa 25 kg zaprawy na 7,5 l wody

  Zużycie

  1,5 do 3,0 kg/m2 dla szpachli typu "Rechteck"
  4,5 do 6,0 kg/m2 dla szpachli typu "Mittelbett"

  Grubość warstwy 1-10 mm

  Temperatura pracy +5°C do +25°C, (temperatura podłoża)

  Czas pracy (przydatność do stosowania) ok. 3 godziny

  Czas układania (czas otwartego schnięcia) 30 minut w temperaturze +20°C

  Możliwość wejścia na posadzkę / Fugowanie najwcześniej po około 12 godzinach

  Pełna obciążalność po ok. 3 dniach

  Czyszczenie narzędzi nie zaschnięte - wodą

  GISCODE ZP 1

  Compare