Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

Dickbeschichtung 1K plus

237,39 zł brutto

Nowy produkt

Modyfikowana tworzywem sztucznym, jednoskładnikowa bitumiczna masa uszczelniająca do skutecznego i trwałego uszczelniania przed wilgocią gruntu i wodą pod ciśnieniem obsypanych ziemią części budowli.

Więcej szczegółów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

 • 30l

Dodaj do listy życzeń

  HEY'DI Dickbeschichtung  1K plus, ulepszona  tworzywem  sztucznym, jest masą uszczelniającą przed wilgocią gruntu  i wodą pod ciśnieniem, przeznaczona do wykonywania powłok ochronnych na obsypanych ziemią częściach budowli, jak piwnice, podziemne garaże, fundamenty, płyty fundamentowe, zakończenia, przepusty rurowe itd. Ponadto  może  być stosowana jako klej do płyt ochronnych,  drenażowych i izolacyjnych na obwodzie.  Preparat ten nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych, jak np. tynki izolacyjne, beton,  mur z cegły, z cegły wapienno-krzemowej, betonu  komórkowego, z pustaków. Preparat nie nadaje się do uszczelniania dachów płaskich  i zbiorników. Uszczelnienie musi być wykonane  od strony zwróconej ku przenikającej wodzie.

  Właściwości                  

  Ulepszona tworzywem  sztucznym Dickbeschichtung  1K plus jest masą uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalnika, gotową do użytku, łatwą w stosowaniu, na bazie ulepszonej tworzywem  sztucznym emulsji bitumicznej z wypełniaczami polistyrenowymi. Charakteryzuje  się dobrą przyczepnością na podłożach suchych i lekko wilgotnych. Powłoka wyschnięta jest bardzo elastyczna, zamyka pęknięcia, jest wodoszczelna i odporna  na występującą w stanie naturalnym  w ziemi agresywną  dla betonu  wodę.

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być mocne,  nośne, czyste i równe oraz wolne od gniazd piasku, jam skurczowych, rozstępujących się pęknięć lub gratu.  Na powierzchni nie mogą znajdować się pozostałości olejów, oleju do smarowania deskowania, tłuszczu, kurzu oraz innych środków antyadhezyjnych.  Powierzchnie murowane należy szczelnie zafugować, a krawędzie  oraz łączenia między sufitem a ścianą (fasety, długość min. 4 cm) zaokrąglić. Wyoblenia w obszarze ściany/podwaliny wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac zaprawą  HEY'DI Sperrmörtel. Zalecamy naniesienie  powłoki z zaprawy szarej K 11 Flex od przedniej krawędzi  betonowej podwaliny na wysokość 30 cm na ścianach okalających. Zabieg ten zapobiega ewentualnemu wypieraniu Dickbeschichtung 1K plus przez napierającą  w okresie prowadzenia prac budowlanych  od strony negatywnej wodą. Ulepszoną tworzywem sztucznym Dickbeschichtung 1K plus można  nanosić również  na podłoże lekko wilgotne, miejsca mokre należy osuszyć, a stojącą wodę  usunąć.  Grubych powłok bitumicznych nie można  nanosić na powierzchnie  stale mokre, ponieważ w takich miejscach nie jest zapewnione całkowite wyschnięcie zaprawy. Na powierzchnie chłonne nanieść jako środek adhezyjny warstwę wstępną z Dickbeschichtung,  rozcieńczonej z wodą w stosunku 1 do 6. Po wyschnięciu warstwy podkładowej nałożyć warstwę zasadniczą. Aby uniknąć tworzenia się pęcherzy,  w piwnicach betonowych należy wykonać jako pierwszą warstwę szpachlowanie  drapane    z   Dickbeschichtung   1K.   Stare   warstwy   bitumiczne   wymagają   odrębnego   przygotowania.

  Sposób użycia

  Ulepszoną tworzywem  sztucznym Dickbeschichtung 1 K plus nakłada się na powierzchnie  pionowe  równomiernie w jednej operacji roboczej bezpośrednio z pojemnika za pomocą  kielni lub kielni gładzącej. Zalecamy wykonanie obróbki w dwóch operacjach roboczych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. Zanim rozpocznie się nakładanie warstwy drugiej, pierwsza warstwa  musi całkowicie wyschnąć. W obszarach  zagrożonych pęknięciami, jak nieregularne  mury, otwarte, nie zaprawione  spoiny pionowe  oraz mury z dużych  kamieni, należy stosować  tkaninę zbrojeniową  HEY'DI Armierungsgewebe. Takie postępowanie zalecamy również  w obszarach wyobleń. Temperatura  powietrza oraz elementów budowlanych  musi wynosić co najmniej +5°C. W czasie pracy oraz schnięcia na warstwę uszczelnienia nie może padać deszcz. W przypadku zagrożenia opadami atmosferycznymi spryskać Świeżą warstwę Dickbeschichtung HEY'DI Regenschutz.  Proszę przestrzegać  instrukcji technicznej HEY'DI Regenschutz.  W przypadku  przerw w pracy warstwę Dickbeschichtung  wyprowadza  się do zera. Przy podjęciu  prac nakładanie  powłoki rozpoczyna się w miejscu jej zakończenia,  nakładając jedną warstwę na drugą.  Do klejenia płyt ochronnych,  drenażowych i izolacyjnych preparat  nakłada się punktowo na płyty i przyciska je do wyschniętej  warstwy uszczelnienia. Ulepszona tworzywem sztucznym Dickbeschichtung  1K nie nadaje się do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te muszą być wymierzone i wykonane  zgodnie z istniejącymi przepisami. Środki do uszczelniania fug, mające kontakt  z warstwami  Dickbeschichtung, muszą charakteryzować się tolerancją bitumu.                      

  Wskazówki dotyczące dalszych prac

  Przed kolejnymi pracami warstwy ulepszonej tworzywem sztucznym Dickbeschichtung  1K muszą być całkowicie wyschnięte. Jest to warunek  dla osiągnięcia  ostatecznej skuteczności uszczelnienia oraz mechanicznej wytrzymałości. Jako ochronę warstw uszczelniających stosuje się płyty ochronne, drenażowe lub izolacyjne. Należy jednak pamiętać, iż nie mogą  występować obciążenia punktowe i liniowe. Przed nałożeniem na warstwę Dickbeschichtung 1K kolejnych produktów, należy wykonać test wzajemnej tolerancji. Również po wyschnięciu warstwy należy unikać obciążenia  wodą od strony podłoża (działanie negatywne).

  Zużycie:

   

   

  Średnia grubość (mokro)

  Średnia grubość

  (sucho)

  Zużycie

  l/m2

  Uszczelnianie przed wilgocią gruntu oraz niewstępującą wodą (DIN 18195, część 4)

  3,7 mm

  3,0 mm

  3,7

  Nienapierająca woda w wilgotnych pomieszczeniach, umiarkowane absorbowanie (DIN 18195, część 5)

  3,7 mm

  3,0 mm

  3,7

  Wstępująca woda infiltracyjna (DIN 18195, część 6)

  4,9 mm

  4,0 mm

  4,9

  Warstwa nakładana szpachlą zębatą

  -

  -

  1-2

  Mocowane płyty ochronne itp.

  -

  -

  1-2

   

  Compare