Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

Hey'Di K 100 SCHWARZ bitumiczna masa uszczelniająca

88,70 zł brutto

Nowy produkt

Modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna masa uszczelniająca do skutecznego i trwałego uszczelniania przed wilgocią gruntu i wodą pod ciśnieniem obsypanych ziemią części budowli.

Więcej szczegółów

 • 10kg
 • 25kg

Dodaj do listy życzeń

Obszary stosowania

Do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników przed wilgocią gruntu i wodą pod ciśnieniem. HEY'DI K100 stosuje się do wykonywania elastycznych, trwałych uszczelnień na podłożach nośnych z betonu, betonu komórkowego, tynku i muru. Również jako powłokę ochronną, a rozcieńczoną z wodą jako podłoże adhezyjne. Uszczelnienie należy wykonać po stronie zwróconej do wody. K100 nadaje się również do uszczelniania piwnic budynków nowych. Zalecamy tutaj najpierw naniesienie powłoki z zaprawy szarej HEY'DI K 11 lub HEY'DI K 11 Flex. Preparat można wykorzystać również jako podkład dla uszczelnień HEY'DI SK 2000 Dichtungsbahnen na lekko wilgotnych lub bardzo chłonnych podłożach oraz jako powłokę ochronną dla betonu w zbiornikach gnojowicy i odpadów płynnych zgodnie z DIN 11 622-2.

Własności

K100 jest jednoskładnikową, nie zawierającą rozpuszczalnika i wypełniaczy masą uszczelniającą na bazie lateksowo-bitumicznej. Dzięki własnościom tiksotropowym K100 można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać na powierzchniach pionowych. K100 wysycha, tworząc bardzo elastyczną powłokę w rodzaju folii, bez szwów. Po całkowitym wyschnięciu powłoka jest elastyczna, wodoszczelna i odporna na występujące w naturze substancje agresywne dla betonu (gnojowica, odpady płynne).

Dane techniczne

 • Gęstość: ok. 1 g/ml
 • Zawartość substancji stałych: ok. 60%
 • Lepkość: ok. 7000 mPas

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, nośne, czyste i równe oraz wolne od gniazd piasku, jam skurczowych, rozstępujących się pęknięć lub gratu. Na powierzchni nie mogą znajdować się pozostałości oleju, tłuszczu, kurzu oraz innych środków antyadhezyjnych. Równe powierzchnie murowane należy szczelnie zafugować. Nierówne powierzchnie murowane z licznymi występami lub pustymi przestrzeniami należy najpierw wyrównać zaprawą z cementu trasowego HEY'DI Trasszementmortel. Krawędzie oraz łączenia między sufitem a ścianą (fasety, długość min. 4 cm) zaokrąglić. Wyoblenia w obszarze ściany/podwaliny wykonać co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem prac zaprawą HEY'DI Sperrmortel.

K100 można nanosić również na podłożu lekko wilgotnym, miejsca mokre należy osuszyć, a stojącą wodę usunąć. K100 nie można nanosić na powierzchnie stale mokre, ponieważ w takich miejscach nie jest zapewnione całkowite wyschnięcie zaprawy.

Na powierzchnie chłonne nanieść jako środek adhezyjny warstwę wstępną z K100, rozcieńczonej z wodą w stosunku 1 do 1. Po przesuszeniu warstwy podkładowej nałożyć warstwę zasadniczą. Stare warstwy bitumiczne wymagają odrębnego przygotowania.

Sposób użycia

K100 jest gotową do użytku masą, którą można stosować, pobierając bezpośrednio z pojemnika. Masę nakłada się równomiernie wałkiem, szczotką lub odpowiednią natryskarką w dwóch do trzech warstwach. Zużycie wynosi około 500 g na warstwę. Każda warstwa musi całkowicie wyschnąć (po przesunięciu zwilżonym palcem po powłoce palec nie może się zabarwić). W celu lepszej kontroli naniesionych warstw zaleca się naprzemienne stosowanie K100 czarnej i K100 brązowej. Temperatura powietrza oraz elementów budowlanych może wahać się w czasie pracy i schnięcia między +5°C a maksymalnie +35°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
W czasie pracy oraz schnięcia na warstwę uszczelnienia nie może padać deszcz. W przypadku zagrożenia opadami atmosferycznymi spryskać świeżą warstwę K100 preparatem HEY'DI Regenschutz. Proszę przestrzegać instrukcji technicznej HEY'DI Regenschutz. W obszarach zagrożonych pęknięciami (naroża ścian, zakończenie ściany i podłogi, przepusty rurowe itd.) oraz przy uszczelnianiu przed napierającą pod ciśnieniem wodą należy włożyć w powłokę taśmę HEY'DI K 100 Gewebeband. K100 nie nadaje się do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te muszą być wymierzone i wykonane zgodnie z istniejącymi przepisami. Środki do uszczelniania fug, mające kontakt z warstwami K100, muszą charakteryzować się tolerancją bitumu. Płyty ochronne, drenażowe i izolacyjne albo stawia się przed wysuszoną warstwą uszczelnienia, albo nanosi na nie punktowo ulepszoną tworzywem sztucznym HEY'DI Dickbeschichtung i przyciska je do wyschniętej warstwy uszczelnienia. Przełożenie włókniną jest konieczne wtedy, gdy warstwy ochronne mogą ruszać się lub odkształcać.

Wskazówki dotyczące kolejnych prac

Przed kolejnymi pracami warstwy K100 muszą być całkowicie wyschnięte. Jest to warunek dla osiągnięcia ostatecznej skuteczności uszczelnienia oraz mechanicznej wytrzymałości. Jako ochronę warstw uszczelniających stosuje się płyty ochronne, drenażowe lub izolacyjne. Należy jednak pamiętać, iż nie mogą występować obciążenia punktowe i liniowe. Przed nałożeniem na warstwę K100 kolejnych produktów, należy wykonać test wzajemnej tolerancji. Również po wyschnięciu warstwy należy unikać obciążenia wodą od strony podłoża (działanie negatywne).

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast wodą. Zaschnięte resztki usuwać zmywaczem HEY'DI Epoxan Reiniger.

Zużycie

Uszczelnienie przed wilgocią gruntu: 2 warstwy - ok. 1,0 kg/m2
Uszczelnienie przed przenikającą wodą: 3 warstwy - ok. 1,5 kg/m2

Przechowywanie

W miejscu chłodnym i suchym. Wrażliwy na działanie mrozu.

Opakowanie

Wiadro z tworzywa sztucznego 10 kg, pojemnik z tworzywa sztucznego 25 kg

Produkty powiązane

Compare