Aktualności

 • Profile tarasowe Renoplast

  Newralgicznym miejscem tarasu jest jego krawędź. To w tym miejscu woda opuszcza taras. Rzecz w tym, aby opuściła szybko i w całości. Jeśli nie stworzymy wodzie warunków do sprawnej ewakuacji możemy...

 • Szkolenie „Systemy tarasowe”

  W piątek 17 lutego zaprosiliśmy zaprzyjaźnione z nami firmy wykonawcze na spotkanie szkoleniowe „Systemy tarasowe”. Celem spotkania była prezentacja nowych technologii budowy i remontów...

 • Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz

  Prezentowany system rozwiązań dotyczy uszczelnienia piwnicy od wewnątrz. Bieżąca sytuacja miała miejsce w jednej z lubelskich kamienic gdzie z braku możliwości zaizolowania schodów od zewnątrz,...

ASOPLAST-MZ

0,00 zł brutto

Nowy produkt

ASOPLAST-MZ stosuje się jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszania ich właściwości, a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, obniżenia stosunku C/W, do zapraw służących do spoinowania i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset

Więcej szczegółów

 • 10kg
 • 20kg
 • 1kg
 • 5kg

Dodaj do listy życzeń

  ASOPLAST-MZ stosuje się jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszania ich właściwości, a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, obniżenia stosunku C/W, do zapraw służących do spoinowania i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw
  używanych przy wykonywaniu faset.

  Typowe zastosowania:

  • do zapraw wyrównujących oraz do naprawy miejsc uszkodzonych - umożliwia wykonanie wyprawy o cienkiej grubości warstwy,
  • do wytwarzania ciągów posadzkowych (np. komunikacyjnych) niepylących, sprężystych o zmniejszonym skurczu, 
  • jako środek poprawiający przyczepność przy narzucie pierwszej warstwy tynków na podłoża do których może występować zmniejszona przywieralność,
  • do poprawienia przyczepności obniżenia skurczów zapraw tynkarskich
  • jako zaprawa ułatwiająca połączenie betonu starego z nowym w miejscu przerw technologicznych, powstałych przy betonowaniu np. między płytą denną, a ścianą.
  • jako środek zwiększający odporność wyprawy na ścieranie w miejscach przepływów w budowlach wodnych, w kanałach ściekowych, oczyszczalniach itp.
  • do spoinowania murów.
  • jako zaprawa służąca do przyklejania płytek ceramicznych, płytek z kamieni naturalnych i sztucznych, a także jako wyprawa służąca do pokrywania rozmaitych płyt izolacyjnych oraz wyrobów z materiałów lekkich.
  • jako domieszka służąca do zwiększania przyczepności, a także zwiększania trwałości powłok z farb wapiennych i cementowych.
  • jako środek służący do wytwarzania zapraw cementowych o podwyższonej odporności na działanie substancji chemicznych.
  Compare